Waarom een rasvereniging?

De rasvereniging, ook wel gespecialiseerde vereniging van ras, zorgt voor het technisch beheer van een bepaalde ras en, in het bijzonder de verbetering en promotie ervan.

De belangrijkste taak van een club is het verspreiden van de rasstandaard, die door de FCI erkend is, het ontwikkelen van technische voorschriften voor de selectie en inschrijving LOSH in overeenstemming met KMSH. De club organiseert ook een speciaal ras één keer per jaar. Er is slechts één club officieel erkend per ras !!! Iedereen kan lid worden van de club om de laatste nieuws te verkrijgen, informatie over de club of het ras te ontvangen …

 

Accountgegevens te gebruiken voor de betaling van de jaarlijkse vergoeding

Wij danken u bij voorbaat om de betaling van uw jaarlijkse vergoeding samen te doen met uw registratie. De betaling van de jaarlijkse bijdrage wordt als lidkaart beschouwd, en de receptie is een bevestiging van het lidmaatschap. Bij gebreke van betaling, wordt het lidmaatschap als ongeldig beschouwd, en de voordelen voor de leden zullen niet worden verzekerd.

Maak uw bijdrage is tegelijkertijd op de rekening: 068.2150244.72 of voor onze buitenlandse vrienden:
IBAN: BE 38-0682-1502-4472
BIC: CBE GKC BB

Gelieve in de communicatie de namen van de personen aan te duiden voorwie de betaling wordt verricht.